Behandelduur van een idiopatische DVT

ICPC

K93 K94

Naam van de richtlijn

DVT en longembolie

Publicatiedatum van de richtlijn

2015

Onderwerp

Behandelduur van een idiopatische DVT

Korte titel

Behandelduur idiopatische DVT

Achtergrond

Uit het huidige wetenschappelijk bewijs blijkt dat 3 maanden behandeling van idiopatische DVT met antistolling volstaat; op basis van klinische ervaring wordt een behandelduur van 6 maanden vooralsnog gehandhaafd. Langere of langdurige behandeling wordt geïndiceerd o.b.v. patiëntenvoorkeur en bloedingsrisico. Idealiter zou de noodzaak van langere behandeling op grond van een individuele risicostratificatie worden vastgesteld; doch een gevalideerd instrument ontbreekt nog.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een idiopatische DVT

I

bepalen behandelduur obv individuele risico-kenmerken

C

standaard behandelduur

O

progeressie DVT, longembolie, overlijden, (ernstige) bloedingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Een instrument waarmee de optimale individuele behandelduur van idiopatische DVT kan worden bepaald.