Criteria voor het in aanmerking komen voor echografisch onderzoek bij tromboflebitis.

ICPC

K93 K94

Naam van de richtlijn

DVT en longembolie

Publicatiedatum van de richtlijn

2015

Onderwerp

Criteria voor het in aanmerking komen voor echografisch onderzoek bij tromboflebitis.

Korte titel

Echografisch onderzoek bij tromboflebitis.

Achtergrond

Bij een tromboflebitis die echografisch groter is dan 5 cm of als deze in de buurt van een verbinding met het diepe systeem ligt is behandeling ter preventie van uitbreiding/DVT of LE effectief. De vraag is op welke gronden een huisarts een echo indicatie kan stellen. Op grond van de zichtbare afwijkingen is de echografische grootte thans niet te voorspellen. 

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een tromboflebitis

I

echografie

C

-

O

voorspellers van de echografische grootte

Gewenst onderzoeksonderwerp

Diagnostische cohortstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Diagnostische criteria die voorspellend zijn voor de grootte van de afwijking op de echo.