CRP-bepaling voor stellen diagnose pneumonie bij kinderen

ICPC

R05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Acuut hoesten

Publicatiedatum van de richtlijn

2011

Onderwerp

Wat is de diagnostische waarde van een CRP bepaling bij het stellen van de diagnose pneumonie bij kinderen?

Korte titel

CRP-bepaling voor stellen diagnose pneumonie bij kinderen

Achtergrond

Bij volwassenen kan een CRP-bepaling ondersteunend zijn bij het stellen van de diagnose pneumonie. Deze is dan ook opgenomen in de NHG-Standaard. Bij kinderen de waarde van CRP bij het onderscheid tussen een pneumonie en andere ondersteluchtweginfecties onvoldoende onderzocht.

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen met een verdenking op een pneumonie in de huisartsenpraktijk.

I

CRP-bepaling

C

Care as usual

O

Beloop van de klachten (ziekteduur, complicaties), aantal antibiotica voorschriften, doorverwijzingen, aantal malen dat het spreekuur opnieuw wordt bezocht i.v.m. klachten, kosten.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek laat zien of het doen van een CRP-bepaling bij kinderen met verdenking op pneumonie aanvullende waarde heeft.