De waarde van een algoritme voor vroegdiagnostiek naar prostaatcarcinoom (Prostaatwijzer 3+DRE) in de huisartsenpraktijk

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

Mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

De waarde van een algoritme voor vroegdiagnostiek naar prostaatcarcinoom (Prostaatwijzer 3+DRE) in de huisartsenpraktijk

Korte titel

Diagnostiek prostaatcarcinoom: algoritme (beslismodel)

Achtergrond

Bij vroegdiagnostiek naar prostaatcarcinoom resulteert het gebruik van de PSA bepaling in veel vals-positieve uitslagen bij de in de NHG-Standaard toegepaste afkapwaarde van 4 ng/ml. Mannen met een vals-positieve PSA-waarde hebben dus (achteraf bezien) onnodige invasieve diagnostiek
ondergaan. Deze groep mannen blijkt hiermee bovendien onvoldoende gerustgesteld.

Toepassing van een algoritme (zoals Prostaatwijzer 3+DRE) kan in de tweede lijn het aantal negatieve biopten verkleinen en daarmee overdiagnostiek terugdringen. De waarde van een dergelijk algoritme is niet onderzocht in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

mannen die vragen om vroegdiagnostiek van prostaatcarcinoom en die een PSA-waarde van> 4 ng/ml blijken te hebben

I

toepassing algoritme voordat verwezen wordt

C

verwijzing op basis van uitslag, zonder toepassing algoritme

O

aantal gevallen met een klinisch relevant prostaatcarcinoom; mate van geruststelling een jaar na de initiƫle test

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een betere plaatsbepaling van een algoritme in de huisartsenpraktijk om patiƫnten met een klinisch relevant prostaatcarcinoom te detecteren