Diagnostiek bij onregelmatig vaginaal bloedverlies bij combinatietherapie bij postmenopauzale vrouwen.

ICPC

X11

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Diagnostiek bij onregelmatig vaginaal bloedverlies bij combinatietherapie bij postmenopauzale vrouwen.

Korte titel

Onregelmatig vaginaal bloedverlies bij combinatietherapie bij postmenopauzale vrouwen.

Achtergrond

Over de diagnostiek bij onregelmatig bloedverlies bij postmenopauzale vrouwen die continue combinatietherapie gebruiken, bestaat weinig consensus in (internationale) richtlijnen.

Uitgangsvraag PICO

P

postmenopauzale vrouwen met onregelmatig bloedverlies bij combinatietherapie

I

aanvullende diagnostiek (endometriumbiopsie, transvaginale echoscopie)

C

-

O

endometriumcarcinoom, intracavitaire afwijkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectief cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing en consensus in verwijzing voor aanvullende diagnostiek.