Effect van routinematige diagnostiek naar maligniteit bij VTE (‘screening’) op morbiditeit en overleving.

ICPC

K93 K94

Naam van de richtlijn

DVT en longembolie

Publicatiedatum van de richtlijn

2015

Onderwerp

Effect van routinematige diagnostiek naar maligniteit bij VTE (‘screening’) op morbiditeit en overleving.

Korte titel

Diagnostiek naar maligniteit bij VTE

Achtergrond

Routinematige diagnostiek naar een maligniteit bij VTE leidt waarschijnlijk tot de ontdekking van iets meer maligniteiten. Het is niet duidelijk of routinematige aanvullend onderzoek na een vastgestelde VTE resulteert in vermindering van morbiditeit en  overlevingsvoordeel.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een idiopatische VTE

I

routinematige diagnostiek met aanvullend beeldvormend en/of laboratoriumonderzoek

C

geen aanvullend onderzoek

O

morbiditeit als gevolg van maligniteit, maligniteit-gerelateerde en algehele mortaliteit

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Wetenschappelijke onderbouwing over het nut van routinematige diagnostiek naar de aanwezigheid van een maligniteit bij patiënten met een idiopatische VTE.