Effectiviteit en veiligheid DOAC’s ten opzichte van cumarinederivaten bij behandeling van DVT in de huisartspraktijk.

ICPC

K93 K94

Naam van de richtlijn

DVT en longembolie

Publicatiedatum van de richtlijn

2015

Onderwerp

Effectiviteit en veiligheid DOAC’s ten opzichte van cumarinederivaten bij behandeling van DVT in de huisartspraktijk.

Korte titel

Behandeling van DVT met DOAC’s.

Achtergrond

Het voorschrijven van DOAC’s wordt niet geadviseerd, omdat deze middelen nog betrekkelijk kort op de markt zijn en er nog weinig ervaring in de eerste lijn mee is. De vraag is of het voorschrijven van DOAC’s door de huisarts effectief en veilig is.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een DVT in de huisartspraktijk

I

behandeling met een DOAC

C

behandeling met LMWH en cumarinederivaten

O

progressie DVT, longembolie, overlijden, (ernstige) bloedingen, kosten, patiëntengemak

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT (evt: non-inferiority design)

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Wetenschappelijke onderbouwing over de effectiviteit en veiligheid van DOAC’s bij de behandeling van DVT door de huisarts.