Effectiviteit op de langere termijn (≥ 6 maanden) en bijwerkingen van vaginaal toegediende oestrogenen bij de behandeling voor urogenitale atrofie.

ICPC

X11

Naam van de richtlijn

De overgang

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Effectiviteit op de langere termijn (≥ 6 maanden) en bijwerkingen van vaginaal toegediende oestrogenen bij de behandeling voor urogenitale atrofie.

Korte titel

Effectiviteit oestrogeen bij urogenitale atrofie.

Achtergrond

Vaginaal toegediende oestrogenen zijn bij kortdurende gebruik effectief en veilig voor de behandeling van vaginale atrofie. Langetermijneffecten (bij langer dan zes maanden gebruik) zijn onbekend.

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen met urogenitale atrofie in de huisartspraktijk

I

vaginaal toegediende oestrogenen > 6 maanden

C

vaginaal toegediende oestrogenen ≤ 6 maanden

O

effectiviteit, bijwerkingen (o.a. effect op het endometrium)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Het omschrijven van de effecten en bijwerkingen op de langere termijn.