Effectiviteit tromboseprofylaxe bij COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk

ICPC

R83.03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COVID-19

Publicatiedatum van de richtlijn

Juli 2021

Onderwerp

Tromboseprofylaxe COVID-19

Korte titel

Effectiviteit tromboseprofylaxe bij COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk

Achtergrond

In de NIV-richtlijn wordt aanbevolen om tromboseprofylaxe te geven aan alle patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis met COVID-19 [NIV 2020]. Het is nog onbekend of gebruik van profylactisch LMWH enig voordeel biedt op overleving of een DVT of longembolie kan voorkomen bij (ernstig) zieke patiënten met COVID-19 in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met COVID-19 in de huisartsenpraktijk

I

Profylactisch laagmoleculair gewicht heparine

C

Placebo

O

Diepveneuze trombose, ziekenhuisopname, overlijden, bijwerkingen, duur ziekenhuisopname, complicaties bij de ziekenhuisopname, ernst van de klachten, tijd tot verdwijnen van klachten

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Afhankelijk van de uitkomsten de aanbeveling aanpassen.