Effectiviteit van SGLT-2-remmers op mortaliteit en morbiditeit

ICPC

T90

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Publicatiedatum van de richtlijn

Juni 2018

Onderwerp

Het effect van SGLT-2-remmers bij patiënten met diabetes mellitus type 2 op (diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit

Korte titel

Effectiviteit van SGLT-2-remmers op mortaliteit en morbiditeit

Achtergrond

Uit cardiovasculaire veiligheidsstudies blijkt dat behandeling met empaglifozine en/ of canaglifozine
bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, vooral na een doorgemaakt cardiovasculair event, mogelijk voordelen hebben op cardiovasculaire uitkomsten.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met diabetes mellitus type 2

I

SGLT-2-remmers

C

Geen SGLT-2-remmer / standaardbehandeling

O

(Diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit, bijwerkingen, kosten

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbevelen of ontraden van behandeling met SGLT-2-remmers