Geschiktheid van saturatiemeter voor gebruik in de huisartsenpraktijk en voor gebruik door de patiënt

ICPC

R83.03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COVID-19

Publicatiedatum van de richtlijn

Juli 2021

Onderwerp

Saturatiemeter

Korte titel

Geschiktheid van saturatiemeter voor gebruik in de huisartsenpraktijk en voor gebruik door de patiënt

Achtergrond

De bepaling van de zuurstofsaturatie is bij COVID-19 van belang, zowel in het vaststellen van de ernst van de ziekte als ook voor het bepalen van het beleid. De accuratesse van de saturatiemeter is een belangrijkste factor die de betrouwbaarheid van een meting met een saturatiemeter beïnvloed.

Uitgangsvraag PICO

P

COVID-19 patiënten

I

Zuurstofmeter

C

Referentietest

Gewenst onderzoeksonderwerp

Diagnostisch onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbeveling over de eisen waar de saturatiemeter aan dient te voldoen.