HbA1c als diagnostisch criterium voor de diagnose diabetes mellitus

ICPC

T90

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Publicatiedatum van de richtlijn

Juni 2018

Onderwerp

Stellen van de diagnose diabetes mellitus op grond van de HbA1c-waarde

Korte titel

HbA1c als diagnostisch criterium voor de diagnose diabetes mellitus

Achtergrond

Bepaling van de HbA1c-waarde kan worden gebruikt, maar wordt vooralsnog niet aanbevolen, voor opsporing en diagnostiek van diabetes. De WHO heeft in 2011 in haar richtlijnen het HbA1c als diagnostisch criterium toegevoegd, maar alleen in aanvulling op glucosetests en onder strikte kwaliteitseisen. Indien een HbA1c van 48 mmol/mol (6,5%) of hoger wordt gevonden, spreekt men van diabetes. In afwezigheid van klachten en/of abnormale glucosewaarden moet een tweede, bevestigende meting worden uitgevoerd.

Uitgangsvraag PICO

P

Personen met verhoogd risico op (het ontwikkelen) van diabetes

I

-

C

-

O

Diagnose diabetes mellitus

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing om de diagnose diabetes mellitus in de Nederlandse huisartspraktijk te stellen op grond van de HbA1c-waarde.