Klachten bij de overgang van vrouwen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst.

ICPC

X11

Naam van de richtlijn

De overgang

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Klachten bij de overgang van vrouwen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst

Korte titel

Etniciteit en klachten bij de overgang.

Achtergrond

Over de invloed van etniciteit op vasomotorische symptomen bij de overgang is weinig bekend.

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst in de overgang.

I

-

C

-

O

vasomotorische symptomen

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Vermelden van specifiekere informatie in de paragraaf etiologie