(Kosten)effectiviteit controlebeleid astma bij kinderen

ICPC

R03

Naam van de richtlijn

Astma bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

(Kosten)effectiviteit controlebeleid astma bij kinderen

Korte titel

(Kosten)effectiviteit controlebeleid astma bij kinderen

Achtergrond

Er zijn in de zorgstandaard ‘Astma bij kinderen en adolescenten’ afspraken gemaakt over de monitoring van astma bij verschillende mate van astmacontrole. Deze afspraken zijn gebaseerd op consensus; de effectiviteit en kosteneffectiviteit zijn niet bekend

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen met astma (gestratificeerd naar mate van controle)

I

Aanbevolen controlebeleid in standaard

C

Alternatief controlebeleid

O

Astmacontrole, kosten

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT en kosteneffectiviteitsstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Een meer op maat beschreven monitoringsbeleid