(Kosten)effectiviteit controlebeleid (spirometrie) COPD

ICPC

R95

Naam van de richtlijn

COPD

Publicatiedatum van de richtlijn

april 2015

Onderwerp

(Kosten)effectiviteit controlebeleid (spirometrie) COPD

Korte titel

(Kosten)effectiviteit controlebeleid COPD

Achtergrond

Er zijn in de standaard COPD aanbevelingen geformuleerd over de monitoring (controle en spirometrie) van COPD bij verschillende mate van ziektelast. Deze afspraken zijn gebaseerd op consensus; de effectiviteit en kosteneffectiviteit zijn niet bekend

Uitgangsvraag PICO

P

volwassenen met COPD (gestratificeerd naar ziektelast)

I

aanbevolen controlebeleid in standaard

C

alternatief controlebeleid

O

ziektelast, kosten

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT en kosteneffectiviteitsstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Een meer op maat beschreven monitoringsbeleid