Stoppen met hormoontherapie door vrouwen met vasomotorische symptomen tijdens de overgang.

ICPC

X11

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Stoppen met hormoontherapie door vrouwen met vasomotorische symptomen tijdens de overgang.

Korte titel

Stoppen met hormoontherapie.

Achtergrond

In de standaard wordt aanbevolen dat hormoontherapie niet te hoeft worden afgebouwd. Er is weinig onderzoek gedaan naar wat de meest effectieve manier van stoppen met hormoontherapie is.

Uitgangsvraag PICO

P

vrouwen peri- of postmenopauzaal met hormoontherapie

I

verschillende vormen van stoppen

C

abrupt stoppen

O

vasomotorische symptomen, kwaliteit van leven, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwen van de aanbeveling over de meest effectieve manier van stoppen met hormoontherapie.