Is thuismonitoring van saturatie zinvol en veilig?

ICPC

R83.03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COVID-19

Publicatiedatum van de richtlijn

Juli 2021

Onderwerp

Thuismonitoring saturatie bij COVID-19

Korte titel

Is thuismonitoring van saturatie zinvol en veilig?

Achtergrond

Bij een deel van de patiënten kent COVID-19 een bifasisch beloop. Tijdens een eerste milde fase van meestal 7 tot 10 dagen worden de klachten vooral door de virusinfectie zelf veroorzaakt. In deze fase is er meestal geen hypoxemie. In de tweede fase ontstaat er verslechtering, die gekenmerkt wordt door toenemende benauwdheid/kortademigheid, hypoxemie en eventueel respiratoir falen. Deze verslechtering lijkt veroorzaakt te worden door hyperinflammatie met een toename van ontstekingsverschijnselen als gevolg. Het herkennen van de achteruitgang wordt in sommige gevallen bemoeilijkt omdat een deel van de patiënten geen symptomen van benauwdheid ervaren. Mogelijk zou thuismonitoring van de saturatie ondersteunend kunnen zijn met als doel een adequate inschatting te maken van (het beloop van) de klinische toestand van een patiënt ten einde hierop beleid te maken. 

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met COVID-19 in de huisartsenpraktijk

I

Thuismonitoring

C

Usual care

O

Ziekhuisopname, duur ziekenhuisopname, overlijden

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT