Wat is de waarde van het gebruik van de saturatiemeter in de besluitvorming of een patiënt thuis behandeld kan worden of ingestuurd dient te worden?

ICPC

R05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Acuut hoesten

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Wat is de waarde van het gebruik van de saturatiemeter in de besluitvorming of een patiënt thuis behandeld kan worden of ingestuurd dient te worden?

Korte titel

Saturatiemeter bij patiënten met een (mogelijke) pneumonie.

Achtergrond

Over het gebruik van de saturatiemeter in de eerste lijn bij de evaluatie van patiënten met een (mogelijke) pneumonie bestaat vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met een mogelijke pneumonie

I

Saturatiemeting

C

Care as usual

O

Klachtenduur, ernst van de klachten, doorverwijzing tweede lijn

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het gebruik van een saturatiemeter van nut is om te kunnen selecteren welke patiënten dienen te worden verwezen, en welke patiënten de huisarts thuis kan behandelen.