Wat is de werkzaamheid van codeïne, noscapine en dextromethorfan voor de behandeling van patiënten met acuut hoesten? (hier is onderzoek naar gedaan, maar slechts zeer beperkt, het onderzoek wat er is, is over het algemeen van matige kwaliteit).

ICPC

R05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Acuut hoesten

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

Wat is de werkzaamheid van codeïne, noscapine en dextromethorfan voor de behandeling van patiënten met acuut hoesten? (hier is onderzoek naar gedaan, maar slechts zeer beperkt, het onderzoek wat er is, is over het algemeen van matige kwaliteit).

Korte titel

Codeïne, noscapine en dextromethorfan voor acuut hoesten

Achtergrond

Van middelen als codeïne, noscapine, dextromethorfan, antihistaminica en mucolytica, die via de drogist of op recept verkrijgbaar zijn, is de effectiviteit niet aangetoond, terwijl sommige middelen wel bijwerkingen hebben. Ook als adjuvans, naast een antibioticum bij ernstige ondersteluchtweginfecties zoals een pneumonie, is de effectiviteit niet aangetoond. Bovendien is promethazine gecontraïndiceerd bij kinderen jonger dan één jaar en wordt dextromethorfan afgeraden vanwege zijn mogelijke hallucinogene werking. Er is maar weinig goed onderzoek naar gedaan, en deze middelen worden wel veel gebruikt (voorgeschreven dan wel zelf aangeschaft bij de drogist of apotheek). 

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met acuut hoesten

I

Codeïne, noscapine of dextromethorfan

C

Placebo

O

Klachtenduur, ernst van de klachten, bijwerkingen, kosten.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Dit onderzoek laat zien of het gebruik van codeïne, noscapine of dextromethorfan een gunstig effect heeft op de klachten bij patiënten met acuut hoesten.