LESA's

Cerebrovasculair Accident (CVA)

Auteur(s):
Faber E, De Bont M, Beusmans GHMI, Eekma H, Kapitein I, Van Nood S, Raat AMC, Vriezen JA

Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van zorg in de thuissituatie aan patiënten met een cerebrovasculair accident (CVA).

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Cerebrovasculair Accident (LESA CVA) is het resultaat van overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over gedeelde zorg aan CVA-patiënten in de thuissituatie.
  • In de LESA worden de taken beschreven die behoren tot het specifieke werkgebied van huisartsen en wijkverpleegkundigen en die behoren tot het gezamenlijke werkgebied. Daarnaast wordt aangegeven op welke momenten afstemming en/of samenwerking nodig is.
  • De huisarts beoordeelt bij het eerste huisbezoek of er behoefte is aan de inzet van een (CVA-)wijkverpleegkundige.
  • Wanneer er nog geen wijkverpleegkundige is ingezet kan de huisarts bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een herindicatie, of bij de thuiszorgorganisatie een huisbezoek in het kader van Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) aanvragen.
  • Wanneer wijkverpleegkundige zorg is ingezet, stemmen huisarts en wijkverpleegkundige af wie de zorgcoördinatie op zich neemt.
  • Deze LESA geeft aandachtspunten die het overleg op lokaal of regionaal niveau kunnen structureren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen daarmee regionaal werkafspraken maken.