LESA's

Orale anticonceptie en morning-afterpil

Auteur(s):
Verstappen WHJM, De Leest K, Kardolus GJ, Okel EH, Freitag-de Koster AJ, Van Sluisveld ILL, Van der Does FEE

Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

Deze LESA geeft aanbevelingen over verwijzen van, het geven van voorlichting aan en de verdeling van zorg en gedeelde zorg voor vrouwen die een oraal anticonceptivum (gaan) gebruiken of die de morning-afterpil nodig hebben. De aanbevelingen hebben geen betrekking op vrouwen die om andere redenen dan anticonceptie de combinatiepil gebruiken, en evenmin op nieuwere hormonale anticonceptiemethoden zoals de vaginale ring.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Orale anticonceptie en morning-afterpil is het resultaat van overleg tussen huisartsen en apothekers over de zorg aan vrouwen die orale anticonceptie gebruiken en/of een morningafterpil nodig hebben.
  • In de LESA worden de taken beschreven die behoren tot het specifieke werkgebied van huisartsen en apothekers, en de taken die behoren tot het gezamenlijke werkgebied. Daarnaast wordt aangegeven op welke momenten afstemming en/ of samenwerking nodig is.
  • Deze LESA geeft aandachtspunten die het farmacotherapeutisch overleg (FTO) kunnen structureren. Huisartsen en apothekers kunnen op basis daarvan lokaal werkafspraken maken.
  • De implementatie van deze LESA wordt vergemakkelijkt door een goede elektronische communicatie tussen huisartsen en apotheek.