LESA's

Palliatieve zorg

Auteur(s):
Eizenga WH, De Bont M, Vriezen JA, Jobse AP, Kruyt JE, Lampe IH, Leydens-Arendse CA, Van Meggelen ML, Van den Muijsenbergh METC

Deze LESA is niet actueel. We overleggen met de betreffende beroepsgroep over het handhaven of laten vervallen van deze richtlijn.

De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Palliatieve Zorg is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over (gedeelde) zorg voor patiënten die palliatieve zorg in de thuissituatie nodig hebben.
  • De LESA Palliatieve zorg sluit aan bij de bestaande richtlijnen.
  • Uitgangspunt van de LESA is dat (ook) in de palliatieve zorg de patiënt waar mogelijk en wenselijk de regie heeft.
  • Palliatieve zorg vereist een continue, anticiperende en integrale zorg voor patiënten en hun naasten. De huisarts en de wijkverpleegkundige vervullen hierbij een essentiële en aanvullende rol.
  • Voor patiënten en hun naasten zijn persoonlijke beschikbaarheid en aandacht van hulpverleners de belangrijkste kenmerken van goede palliatieve zorg. Dit betekent dat waar mogelijk de zorg door dezelfde persoon wordt verleend.
  • In de LESA Palliatieve zorg worden bij de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen vier fases onderscheiden: start samenwerking, voortgang, zorg rond het levenseinde en nazorg.

Links

  • Pallialine is een site van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site vindt u richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg.
  • Richtlijn Palliatieve Sedatie van de KNMG
  • De app PalliArts biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg overal en op ieder moment.De app is gratis te downloaden in de Appstore of Google Playstore.