LESA's

Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek


De Landelijke Eerstelijns Afspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. De LESA is grotendeels op de NHG-Standaarden gebaseerd.

Voor nu is de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek nog op nhg.org te raadplegen. Er wordt op richtlijnen.nhg.org nog gewerkt aan een geschikt format voor deze specifieke richtlijn.