LTA's

Cardiovasculair Risicomanagement

Auteur(s):
Boomsma LJ, Van de Vijver PP, Lanphen JMG, Kaasjager K, Van Balen JAM, Banga JD, Franke CL, Luijckx GJR, Muntinga HJ, De Vries-Moeselaar AM, Wildbergh T

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Cardiovasculair Risicomanagement bevat afspraken voor de diagnostiek van en het beleid bij patiënten die naar aanleiding van één of meer risicofactoren in aanmerking komen voor een risicoschatting (groep 1) of een hart- en vaatziekte, diabetes mellitus of reumatoïde artritis hebben (groep 2).

Kernpunten

  • De LTA CVRM gaat uit van de multidisciplinaire richtlijn CVRM uit 2011 en is opgesteld door cardiologen, neurologen, internisten/vasculair geneeskundigen, vaatchirurgen en huisartsen.
  • In de LTA ligt de nadruk op gezamenlijke besluitvorming van arts en patiënt, en wordt zelfmanagement aanbevolen.
  • Bij de afspraken over het beleid bij CVRM vormen leefstijlonderwerpen een belangrijk aandachtspunt.
  • Medicatiekeuze bij CVRM is gebaseerd op landelijke richtlijnen.
  • De LTA CVRM geeft aanbevelingen voor verwijzing en terugverwijzing tussen eerste en tweede lijn.