NHG-Standpunten

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Auteur(s):
Wiersma Tj, De Wit N, Drenthen T

Door middel van dit standpunt wil het NHG huisartsen informeren over de opzet en verwachte opbrengst van het bevolkingsonderzoek en de rol van de huisarts in het geheel. Het NHG adviseert huisartsen loyaal aan het bevolkingsonderzoek mee te werken.