NHG-Standpunten

HPV-vaccinatie

Auteur(s):
Wiersma Tj, Drenthen T

Het NHG onderschrijft het advies van de Gezondheidsraad en de invoering van HPV-vaccinatie bij meisjes van 12 jaar en de inhaalcampagne bij 13 t/m 16-jarigen. De doelmatigheid van vaccinatie wordt vermoedelijk minder bij vrouwen vanaf de leeftijd van 17 jaar, maar het is mogelijk dat vrouwen buiten deze leeftijdsgroepen zich tot de huisarts wenden voor advies over vaccinatie.

Dit NHG standpunt bevat gegevens waarmee de huisarts de vrouw die informeert naar het nut van HPV-vaccinatie kan bespreken, zodat zij in staat is een afweging te maken tussen de voordelen enerzijds en de kosten anderzijds. Voor de onderbouwing van de informatie kan de huisarts gebruik maken van de herziene NHG- Standaard ‘Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom’.