NHG-Standpunten

Inhalatiecorticosteroïden bij matig ernstig COPD

Auteur(s):
Geijer RMM, Smeele IJM, Wiersma Tj

Na bestudering van de resultaten van het GLUCOLD-onderzoek concludeert het NHG dat de aanbevelingen voor het gebruik van inhalatiecorticosteroïden niet hoeven te worden aangepast.