NHG-Standpunten

Linaclotide

Auteur(s):
Burgers JS, Muris JWM, Berger MY, van der Horst HE, Quartero AO, de Wit NJ,
Verduijn MM, Woutersen-Koch H

Linaclotide is een nieuw tweedelijnsgeneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van volwassenen met matig tot ernstige prikkelbaredarmsyndroom met obstipatie.


Het standpunt vat de onderzoeksbevindingen samen en vertaalt deze naar adviezen voor de huisartsenpraktijk. Het NHG adviseert dit middel  niet voor te schrijven in de huisartsenpraktijk vanwege het ontbreken van gegevens over de  effectiviteit en veiligheid ten opzichte van de gebruikelijke zorg zoals beschreven in de NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom. De NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom blijft ongewijzigd.