NHG-Standpunten

NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen

Auteur(s):
de Jongh E, Verduijn M, Damen Z

Met de NHG-werkwijze keuze geneesmiddelen komen we in geval van gelijkwaardige geneesmiddelen tot een transparante geneesmiddelkeuze.


De “NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen” is de opvolger van het “Beslissingsmodel voor het maken van een geneesmiddelkeuze” uit 2003. De belangrijkste veranderingen zijn dat doelmatigheid wordt geoperationaliseerd en de begrippen en de procedure meer helder en systematisch worden beschreven. Uit oogpunt van doelmatigheid wordt in geval van gelijkwaardige middelen het aantal middelen beperkt tot maximaal drie, op basis van kosten. Omdat deze kostenbeoordeling alleen in geval van gelijkwaardigheid plaatsvindt, gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg en draagt het wel bij aan doelmatig gebruik van geneesmiddelen.