NHG-Standpunten

NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen

Auteur(s):
de Jongh E, Verduijn M, Damen Z

Met de NHG-werkwijze keuze geneesmiddelen komen we in geval van gelijkwaardige geneesmiddelen tot een transparante geneesmiddelkeuze.


De "NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen" is de opvolger van het "Beslissingsmodel voor het maken van een geneesmiddelkeuze". De belangrijkste veranderingen zijn de toepassing van doelmatigheid en transparante beschrijving van begrippen en procedures. Bij gelijkwaardige middelen beperken we het aantal middelen tot maximaal 3, op basis van kosten. Omdat we alleen bij gelijkwaardigheid de kosten vergelijken gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van de medicamenteuze behandeling en draagt het wel bij aan doelmatig gebruik van geneesmiddelen.