NHG-Standpunten

Wat is de maximale dagdosering van paracetamol die voor chronisch gebruik bij benigne aandoeningen (zoals artrose) aanbevolen kan worden?

Auteur(s):
Verduijn MM, Folmer H

De maximale dagdosering paracetamol die bij langdurig gebruik (langer dan één maand) aangeraden wordt, is gesteld op 2,5 gram (meeste referenties).


Bij patiënten met onvoldoende pijnstilling kan, wanneer men weet dat er géén aanvullende risicofactoren aanwezig zijn, de dagdosering tot 3 gram verhoogd worden (minder referenties). Wanneer bekende risicofactoren aanwezig zijn mag bij langdurig gebruik maximaal 2 gram paracetamol per dag gegeven worden.

Omdat de aanbeveling van de chronisch te gebruiken maximale dagdosering paracetamol van 2,5 gram ook in de 1B-tekst, en daardoor in de bijsluiter en Farmacotherapeutisch Kompas vermeld wordt, lijkt overnemen van deze adviesdosering het meest praktisch.

Afgezet tegen het veelvuldig gebruik van paracetamol wordt in de literatuur relatief weinig casuïstiek beschreven van ernstige bijwerkingen. Ook uit bovenstaand literatuuronderzoek volgt dat paracetamol de eerste keus pijnstiller blijft, al zal er bij chronisch gebruik voorzichtig gedoseerd moeten worden.