Diabetes mellitus type 2 in de tweede

Autorisatiedatum

2018

Initiatief

Nederlandse Internisten Vereniging

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

Inhoud van de richtlijn

Deze Multidisciplinaire richtlijn Diabetes Mellitus in de tweede lijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiƫnten met type 2 diabetes die naar de tweede lijn worden verwezen.

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor personen met diabetes type 2 in de tweede lijn. Verwijzers kunnen de richtlijn gebruiken om beter inzicht te krijgen in de werkwijze van de tweede lijn, zodat zij mensen met type 2 diabetes goed kunnen voorbereiden op een bezoek aan de internist en het diabetesbehandelteam.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Medicamenteuze glucoseverlagende behandeling bij DM2 in de tweede lijn
    • De werking, bijwerkingen en (cardiovasculaire) veiligheid van nieuwe glucoseverlagende middelen
    • Stopcriteria met als doel de duur van onnodige (dure) en potentieel schadelijke behandeling te beperken
  • Randvoorwaarden (organisatie van zorg) voor de multidisciplinaire benadering van type 2 diabetes