MDR'en

Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Initiërende partij(en):
NHG, CBO

De Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen is ontwikkeld op initiatief van de Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en gepubliceerd in 2008.

Inhoud van de richtlijn

  • Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van obesitas. De richtlijn biedt ter bevordering van de implementatie aanknopingspunten voor bijvoorbeeld lokale (instituuts- of regio)protocollen en/of transmurale zorgafspraken.
  • Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen. Deze staan vermeld bij de samenstelling van de werkgroep.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Obesitas M95