MDR'en

Eerste opvang brandwondenpatiënten (acute fase)

Initiërende partij(en):
NVvH

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Brandwondenzorg Nederland. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, wondprofessionals, anesthesiologen, SEH-artsen, kinderchirurgen, traumachirurgen, plastisch chirurgen en kinderartsen. Het patiëntenperspectief is meegenomen in een focusgroepbijeenkomst. Daarnaast zijn er interviews gehouden en participeren mensen met brandwonden en hun naasten in de werkgroep.

Inhoud van de richtlijn

Deze Multidisciplinaire richtlijn Eerste opvang brandwondenpatiënten richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor brandwondenpatiënten in de acute fase met eventuele verwijzing naar een brandwondencentrum. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor brandwondenpatiënten in de acute fase.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De handelingen op de plaats van het ongeval bij acute brandwonden
  • De rol van koelen in de eerste opvang
  • De indicaties en methode van vochttoediening in de eerste opvang
  • De primaire opvang en het lichamelijk onderzoek op de spoedeisende hulp
  • Wanneer een brandwondenpatiënt in aanmerking komt voor intubatie (kunstmatige beademing)
  • Het inschatten van het totaal verbrand lichaamsoppervlak bij kinderen en volwassenen
  • De indicaties om een brandwondenpatiënt te verwijzen naar een brandwondencentrum
  • Het vervoer van een brandwondenpatiënt
  • Het toepassen en testen van de richtlijn

Aanverwante NHG-producten

NHG-Behandelrichtlijn Brandwonden