MDR'en

Hartfalen

Initiƫrende partij(en):
NHG, NIV, NVVC

De Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen is ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) en gepubliceerd in 2010.

Inhoud van de richtlijn

De Europese richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronisch en acuut hartfalen van de European Society of Cardiology (ESC) uit 2008 vormt de basis voor deze richtlijn. De richtlijn is aangepast aan de Nederlandse situatie, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de Multidisciplinaire Richtlijn Chronisch Hartfalen 2002 en de NHG-Standaard Hartfalen 2005.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Hartfalen M51