Bepalen van klinisch relevante verandering in COPD gezondheidsstatus

Titel onderzoek Nederlands

Bepalen van klinisch relevante verandering in COPD gezondheidsstatus

Titel onderzoek Engels

Determining clinically relevant change in COPD health status

Onderzoeksvraag

Wat is de MCID en diens dynamiek voor de meest voorkomende COPD-specifieke gezondheidsstatusvragenlijsten?

Uitgangsvraag PICO

P

Mensen met de longziekte COPD

I

Gezondheidsstatus vragenlijsten

C

-

O

Waardes en dynamiek van klinische relevante verandering

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Bepalen van klinisch relevante verandering in COPD-gezondheidsstatus.

Achtergrond: Er is niet altijd een logisch verband tussen de longfunctie van COPD-patiënten en het gevoel van gezondheid, de ervaren symptomen en de kwaliteit van leven. Het concept gezondheidsstatus is daarom van groot belang voor de diagnostiek en behandeling. Er bestaan diverse vragenlijsten die gezondheidsstatus meten. Een uitdaging blijft om te bepalen welke veranderingen op deze vragenlijsten daadwerkelijk klinisch relevant zijn en wat hierop van invloed is. Deze verandering noemt men de Minimal Clinically Important Difference (MCID) van een vragenlijst.

Doelstelling: Het bepalen van de MCID voor de meest voorkomende COPD-specifieke gezondheidsstatusvragenlijsten, alsmede het onderzoeken van welke dynamische factoren van invloed zijn op de hoogte van de MCID.

Vraagstelling: Wat is de MCID voor de gezondheidsstatusvragenlijsten Clinical COPD Questionnaire (CCQ), COPD Assessment Test (CAT) en St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ); welke patiëntgerelateerde factoren zijn hierop van invloed; en welke methodegerelateerde factoren beïnvloeden de hoogte van de MCID?

Onderzoeksopzet: De eerste dataset wordt verzameld in de Klinik Bad Reichenhall (Duitsland) vanuit de Inspiratory Muscle Training RCT tijdens de reguliere longrevalidatie. De tweede dataset meet gezondheidsstatus bij COPD-patiënten in de eerste en tweede lijn in Nederland gedurende 12 maanden zonder interventie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

T. van der Molen, projectleider

Contactpersoon

H.J. Mol-Alma

Andere betrokkenen

  • Mw. H.J. (Harma) Alma, MSc – onderzoeker MCID-project
  • Mw. dr. C. (Corina) de Jong, PhD – onderzoeker MCID-project
  • Dhr. K. (Konrad) Schultz, MD – eindverantwoordelijk onderzoeker data Bad Reichenhall (Duitsland)
  • Dr. M. (Michael) Schuler – onderzoeker data Bad Reichenhall (Duitsland) PhD
  • Prof. dr. R. (Robbert) Sanderman- projectgroeplid PhD
  • Prof. dr. T. (Thys) van der Molen, MD-PhD – eindverantwoordelijk onderzoeker MCID-project

ICPC codes

R95

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Afrondingsdatum onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

1. Klinik Bad Reichenhall (Duitsland) 2. Universiteit van Wurzburg (Duitsland) 3. Afdeling huisartsgeneeskunde Maastricht

Soort samenwerking

1. Patiënten inclusie en data en mede analyse 2. Patiënten inclusie en data en mede analyse 3. Samenwerking mbt Ziektelastmeter vragenlijst en diens MCID