Detectie en diagnose van atriumfibrilleren (D2AF)

Titel onderzoek Nederlands

Detectie en diagnose van atriumfibrilleren (D2AF)

Titel onderzoek Engels

Detecting and diagnosing atrial fibrillation (D2AF)

Onderzoeksvraag

Hoeveel nieuwe AF diagnoses levert opportunistische case-finding op?Dit onderzoek is een samenwerking tussen Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Universiteit Maastricht. Bekijk hier het onderzoek van de Universiteit Maastricht. 

Uitgangsvraag PICO

P

65+ in 1e lijn, zonder AF

I

Opportunistische detectie

C

Gebruikelijke zorg

O

Incidentie gediagnosticeerd AF

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Inleiding:
atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende aritmie waarvan de prevalentie toeneemt met de leeftijd. AF is geassocieerd met een verhoogd risico op ischemisch CVA en overlijden. Antitrombotica reduceren dit risico. Echter, AF is vaak asymptomatisch of paroxysmaal, wat opsporing en diagnostiek bemoeilijkt. In ons project onderzoeken we de opbrengst van een opportunistisch screeningsprogramma op AF. 

Onderzoeksvraag:
hoeveel nieuwe gevallen van AF worden opgespoord bij het toepassen van opportunistische screening met behulp van diverse technieken in vergelijking met controlepraktijken?

Methode:
we stellen een cluster gerandomiseerde trial voor bij patiënten ouder dan vijfenzestig jaar die de huisartspraktijk bezoeken. De interventiegroep ondergaat een diagnostisch protocol bestaande uit enerzijds detectie van een irregulaire pols d.m.v.  het voelen van de pols, een hand-ECG en een elektronische bloeddrukmeter met AF-detectie en anderzijds ECG-opnames d.m.v. een 12-lead ECG plus bij een deel van de mensen een ‘automatic triggered event recorder’. De controlegroep ontvangt care 'as usual'. De primaire uitkomstmaat is het verschil in incidentie van AF. Tevens stellen we de diagnostische eigenschappen vast van de verschillende technieken voor irregulaire polsdetectie. Verder voeren we kosteneffectiviteitsanalyses uit, beschrijven we  patiëntprofielen en formuleren we een predictiemodel voor AF.

Resultaat:
met dit onderzoek verwachten we aan te kunnen tonen of opportunistische screening op AF zinvol is. Daarnaast kunnen we de meest (kosten)effectieve techniek voor opportunistische screening vaststellen.

Beschouwing:
onze studie zal leiden tot detectie van meer AF-patiënten en uiteindelijk tot een reductie van ischemische CVA’s.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

drs. N. Verbiest-van Gurp & drs. S.B. Uittenbogaart

Contactpersoon

S.B.Uittenbogaart

Andere betrokkenen

prof. H.C.P.M. van Weert (projectleider, promotor), Nicole Verbiest, André Knottnerus, Petra Erkens, Jelle Stoffers, Steven Uittenbogaart, Wim Lucassen, Henk van Weert

ICPC codes

K78 K77 K90.02

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel