eVITA COPD: ehealth platform voor guided selfmanagement

Titel onderzoek Nederlands

eVITA COPD: ehealth platform voor guided selfmanagement

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met COPD in de eerste lijn

I

eHealth platform voor zelfmanagemnt met hands-on guidance

C

Informatieportaal

O

Kwaliteit van leven, usability

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg, implementatie

Design van het onderzoek

3-arm parallel cohort study met randomized guidance en interrupted time series measurement

Onderzoeker

Niels Chavannes

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Afdeling ehealth technology Universiteit Twente