Totstandkoming NHG-Standaarden

NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts bij uiteenlopende klachten en aandoeningen. Werkgroepen die grotendeels uit huisartsen bestaan, stellen de standaarden op. Dit gebeurt volgens een vaste procedure om kwalitatief hoogwaardige richtlijnen te waarborgen die nationaal en internationaal de toets der kritiek kunnen doorstaan. Het NHG financiert het richtlijnenprogramma. Sommige standaarden komen met aanvullende, publieke financiering tot stand. Financiële steun vanuit de farmaceutische en medische industrie wordt niet geaccepteerd.

Handleiding ontwikkelen NHG-Standaarden

NHG-Standaarden worden ontwikkeld volgens vaststaande stappen. De Handleiding ontwikkelen van NHG-Standaarden beschrijft de manier waarop NHG-Standaarden tot stand komen.
Belangrijke onderdelen van de werkwijze zijn:

  • een zorgvuldige besluitvorming over onderwerpen van nieuwe richtlijnen
  • het bij de ontwikkeling van de richtlijnen betrekken van relevante beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars
  • afspraken over de productie, vormgeving en onderbouwing van de richtlijnen
  • de inbouw van kwaliteitsfilters, zoals een commentaarronde en goedkeuring door de NHG-Autorisatiecommissie

De in deze handleiding beschreven procedure is van toepassing op de ontwikkeling van nieuwe standaarden en op herzieningen van bestaande standaarden. Het deel Totstandkoming en methoden geeft meer details over de gehanteerde methoden en de totstandkoming van een standaard.

De ontwikkeling van een NHG-Standaard 

Bekijk de ontwikkeling van een NHG-Standaard in 4 stappen.