NHG-Formularium

Als NHG-lid kunt u nu het NHG-Formularium raadplegen met de NHG-Formulariumviewer!

  • U logt in op deze website om de NHG-Formulariumviewer te kunnen gebruiken.
  • Nadat u ingelogd bent, vindt u naast elke NHG-Standaard  een link naar de NHG-Formulariumviewer.
  • U navigeert eenvoudig naar een passend geneesmiddelvoorschrift binnen het NHG-Formularium. 
  • Het NHG-Formularium bevat medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeladviezen, gebaseerd op de NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen, voor meer dan 200 indicaties.

Twee raadpleegfuncties

De Formulariumviewer heeft twee raadpleegfuncties: Consultondersteuning en Naslag.

1. Consultondersteuning

Deze functie bootst het gebruik van het NHG-Formularium na zoals dat geïntegreerd is in een HIS. Doordat de Formulariumviewer niet geïntegreerd is in een HIS, vult u handmatig de patiëntgegevens leeftijd en geslacht in. Vervolgens selecteert u de ICPC uit de lijst en worden de bijhorende indicaties getoond met daarvoor relevante comorbiditeit of patiëntkenmerken. Ook hieruit kiest u handmatig de kenmerken die op uw patiënt van toepassing zijn. Dit resulteert in een passend geneesmiddelvoorschrift. 

In de Formulariumviewer vindt u ook nadere toelichting over de indicatie, het beleid, en de aanbevolen geneesmiddelgroepen.

2. Naslag

Hier vindt u de indicaties uit het NHG-Formularium via een inhoudsopgave. Deze functie is vergelijkbaar met het NHG-zakboekje Farmacotherapie voor de huisarts, dat in 2018 voor het laatst is gepubliceerd. De naslagfunctie stuurt niet op patiëntgegevens. Het uiteindelijke resultaat is een overzicht van aanbevolen geneesmiddelvoorschriften.

Handige links

  • Zie NHG-Formularium voor meer achtergrond over de totstandkoming van het NHG-Formularium en de ontsluiting in de Formulariumviewer, Prescriptor en NHG-Rx. 
  • Zie NHG-Formularium update voor een overzicht van de meest recente wijzigingen in het NHG-Formularium.
  • Gebruik de online ICPC-viewer om met zoektermen de ICPC-tabel te doorzoeken.
  • Suggesties en vragen over de NHG-Formulariumviewer kunt u mailen naar kenniscentrum@nhg.org.