Gebruikersvoorwaarden

Algemeen 

Deze website wordt ter beschikking gesteld en onderhouden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging voor en door huisartsen. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid 

De NHG-Richtlijnen bevatten aanbevelingen voor huisartsen. De huisarts is zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste afweging per situatie en het indien nodig beredeneerd afwijken van de NHG-Richtlijnen. NHG is niet aansprakelijk voor schade die een gebruiker van deze website en/of de NHG-Richtlijnen lijdt, ongeacht of deze schade voortvloeit uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op deze website, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch enige, schade, overlast of ongemak dat voortkomt uit het gebruik van deze website of anderszins.

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval auteursrechten worden verstaan, die rusten op of vervat zijn in de informatie op deze website en afgeleide producten daarvan, berusten bij NHG. Het is de gebruiker niet toegestaan om de informatie op deze website, in welke vorm dan ook, te kopiëren, aan te passen, te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NHG.

Onverminderd het voorgaande is een natuurlijke persoon gerechtigd om de werken op deze website te gebruiken voor eigen oefening, studie of gebruik als bedoeld in artikel 16b lid 1 van de Auteurswet. Voor vragen rondom intellectuele eigendomsrechten en het verzoeken om toestemming, kunt u een mail sturen naar contactcentrum@nhg.org.

Links naar andere websites 

Op deze website kunnen links staan naar andere websites. NHG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Contact

Signaleert u een link die niet meer werkt, of heeft u een vraag over de informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via contactcentrum@nhg.org.