Overzicht van vervallen richtlijnen

NHG-Standaard

Nummer

Opmerking
Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom M06 Vervangen door een praktijkhandleiding, dossier Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Het Spiraaltje M14 Vervangen door Anticonceptie (M02)
Hypertensie M17 Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84)
Cholesterol M20 Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84)
Influenza en influenzavaccinatie M35 Vervangen door een praktijkhandleiding, dossier Influenzavaccinatie
Bloedonderzoek M40 Vervangen door LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
Reumatoïde artritis M41 Vervangen door Artritis (M90)
TIA M45 Vervangen door Beroerte (M103)
Herpes genitalis M52 Vervangen door Het soa-consult (M82)
Condylomata acuminata M53 Vervangen door Het soa-consult (M82)
Urethritis bij mannen M56 Vervangen door Het soa-consult (M82)
Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten M65 Vervangen door Niet-traumatische knieklachten (M107)
Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen M67 Vervangen door Niet-traumatische knieklachten (M107)
Jicht M72 Vervangen door Artritis (M90)
Onderzoek van de pasgeborene M74 Vervallen
CVA M81 Vervangen door Beroerte (M103)
Beleid bij een doorgemaakt myocardinfarct M83 Vervangen door Acuut Coronair Syndroom (M80)
Stoppen met roken M85 Vervangen door NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken
Influenzapandemie M88 Vervangen door Griepdossier op NHG-site
Het preventieconsult Cardiometabool risico M96

Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84)

 

LESA Opmerking
Angststoornissen  
Chronische medicatie bij astma/COPD & diabetes mellitus type 2 Vanwege het verschijnen van de LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie
COPD   
Dementie met de (wijk)verpleegkundigen  
Dementie met specialisten ouderengeneeskunde  
Depressieve stoornis  
Diabetes Mellitus type 2  
Kleine lichaamslengte bij kinderen  
Laboratoriumdiagnostiek | Psychogeriatrie  
Miskraam  
Overspanning en burn-out  
Psychosociale problematiek  
Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren