Overzicht van vervallen richtlijnen

NHG-Standaard

Nummer

Opmerking
Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom M06 Vervangen door een praktijkhandleiding, dossier Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Het Spiraaltje M14 Vervangen door Anticonceptie (M02)
Hypertensie M17 Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84)
Cholesterol M20 Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84)
Influenza en influenzavaccinatie M35 Vervangen door een praktijkhandleiding, dossier Influenzavaccinatie
Bloedonderzoek M40 Vervangen door LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
Reumatoïde artritis M41 Vervangen door Artritis (M90)
TIA M45 Vervangen door Beroerte (M103)
Herpes genitalis M52 Vervangen door Het soa-consult (M82)
Condylomata acuminata M53 Vervangen door Het soa-consult (M82)
Urethritis bij mannen M56 Vervangen door Het soa-consult (M82)
Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten M65 Vervangen door Niet-traumatische knieklachten (M107)
Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen M67 Vervangen door Niet-traumatische knieklachten (M107)
Jicht M72 Vervangen door Artritis (M90)
Onderzoek van de pasgeborene M74 Vervallen
CVA M81 Vervangen door Beroerte (M103)
Beleid bij een doorgemaakt myocardinfarct M83 Vervangen door Acuut Coronair Syndroom (M80)
Stoppen met roken M85 Vervangen door NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken
Influenzapandemie M88 Vervangen door Griepdossier op NHG-site
Het preventieconsult Cardiometabool risico M96

Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84)

NHG-Standpunt Opmerking
 Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig Vervallen 

 

LESA Opmerking
Angststoornissen Samenwerkingsafspraken zijn verwerkt in Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen (2017) en Multidisciplinaire richtlijn Angst (3e revisie, 2013)
Cerebro Vasculair Accident (CVA) Vervallen
Chronische medicatie bij astma/COPD & diabetes mellitus type 2 Vanwege het verschijnen van de LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie
COPD  Vervallen
Dementie met de (wijk)verpleegkundigen Samenwerkingsafspraken verwerkt in NHG-Standaard Dementie en de Vilans Zorgstandaard Dementie (2020).
Dementie met specialisten ouderengeneeskunde Samenwerkingsafspraken verwerkt in NHG-Standaard Dementie en de Vilans Zorgstandaard Dementie (2020).
Depressieve stoornis Samenwerkingsafspraken verwerkt in GGZ-Standaard Depressieve stoornissen (2018) en Multidisciplinaire richtlijn depressie (3e revisie, 2013).
Diabetes Mellitus type 2 Vervallen
Heupdysplasie Samenwerkingsafspraken verwerkt in JGZ-richtlijn Heupdysplasie
Kleine lichaamslengte bij kinderen Samenwerkingsafspraken verwerkt in JGZ-richtlijn Lengtegroei (2019) 
Laboratoriumdiagnostiek | Microbiologisch onderzoek Vervallen
Laboratoriumdiagnostiek | Psychogeriatrie Vervallen
Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis Vervallen
Miskraam Samenwerkingsafspraken verwerkt in NHG-Standaard Miskraam.
Overspanning en burn-out Samenwerkingsafspraken verwerkt in GGZ Standaard Aanpassingsstoornis.
Psychosociale problematiek Samenwerkingsafspraken verwerkt in generieke module van de GGZ-Standaard Psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren Samenwerkingsafspraken verwerkt in JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen