Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling bij afbouwen van opioïden

ICPC

A01

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Pijn

Publicatiedatum van de richtlijn

2021

Onderwerp

Afbouwen van opioïden

Korte titel

Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling bij afbouwen van opioïden

Achtergrond

Chronisch gebruik van opioïden kent vele bezwaren, terwijl opioïden nauwelijks pijnstillende effecten hebben op de langere termijn. Daarom is het in bepaalde gevallen aan te bevelen om opioïden af te bouwen. Het is alleen niet goed bekend hoe dat afbouwen het beste aan te pakken is bij patiënten die langdurig opioïden gebruiken en de huisarts heeft hier weinig handvatten voor. Zo is het niet duidelijk of aanvullende niet-medicamenteuze behandeling, bijvoorbeeld met ontspanningsoefeningen, mindfulness of cognitieve gedragstherapie, is aan te bevelen ter vergroting van de slagingskans van het afbouwen.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassen patiënten in de eerste lijn die opioïden gaan afbouwen na langdurig gebruik.

I

Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling met bijvoorbeeld:

  • mindfulness;
  • ontspanningsoefeningen;
  • cognitieve gedragstherapie,

C

Geen aanvullende behandeling of sham-behandeling.

O

Aantal patiënten dat stopt met opioïden; Dosering van opioïden; Herstart opioïdgebruik; Pijn; Kwaliteit van leven; Onttrekkingsverschijnselen; Sterfte.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Met behulp van de uitkomst van dit onderzoek kan een aanbeveling worden gedaan over aanvullende niet-medicamenteuze behandeling bij afbouwen van opioïden in de eerste lijn na langdurig gebruik.