Beeldvormend onderzoek knieartrose

ICPC

L15

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

Februari 2016

Onderwerp

Beeldvormend onderzoek knieartrose

Korte titel

Beeldvormend onderzoek knieartrose

Achtergrond

Er is onzekerheid over de associatie tussen radiologische, echografische of MRI bevindingen en klachten bij artrose. Het vermoeden bestaat dat beeldvormend onderzoek niet zinvol is in de diagnostiek van artrose bij een eerstelijnspopulatie en daarom wordt het op dit moment niet aanbevolen.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met een verdenking op knieartrose.

I

Beeldvormend onderzoek (zoals röntgenfoto of MRI-scan).

C

Diagnostiek op basis van klinische bevindingen (zonder beeldvormend onderzoek).

O

Pijn, functioneren, kwaliteit van leven, kosten.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De verwachting is dat de aanbeveling voor het niet aanbevelen van beeldvormende diagnostiek in de eerste lijn wordt ondersteund.