Begeleiding op afstand bij patiënten met hartfalen

ICPC

K77

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Hartfalen

Publicatiedatum van de richtlijn

03-05-2021

Onderwerp

Hartfalen

Korte titel

Begeleiding op afstand bij patiënten met hartfalen

Achtergrond

Telefonische ondersteuning, telemonitoring of videoconsultatie kan worden overwogen bij begeleiding op afstand om regelmatiger patiënten te ondersteunen die meer begeleiding behoeven. Er bestaat geen consensus over de meerwaarde van telemonitoring in de eerste lijn.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met hartfalen

I

Reguliere zorg en aanvullend begeleiding op afstand

C

Reguliere zorg

O

Kwaliteit van leven, inspanningstolerantie, functioneel herstel

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Mogelijkheid voor het aanbieden van telemonitoring  aan patiënten die meer begeleiding behoeven in de eerste lijn.