Behandelalgoritme depressie in huisartsenpraktijk

ICPC

P76

Naam van de richtlijn

Depressie

Publicatiedatum van de richtlijn

27-9-22

Onderwerp

Behandelalgoritme depressie

Korte titel

Behandelalgoritme depressie in huisartsenpraktijk

Achtergrond

Er zijn richtlijnen voor verwijzing naar ggz, en wanneer behandeling in huisartsenpraktijk. Er is echter ook veel overlap, zorg dat altijd gestart (zoals medicatie) wordt in afwachting van start behandeling ggz  en onduidelijkheid over termijnen. Weinig inzicht; wordt er te lang afgewacht of juist te snel met antidepressiva gestart. Stepped-care vs matched-care? 

Uitgangsvraag PICO

P

P: patiënten met een depressie in de huisartsenzorg 

I

I: behandelalgoritme depressie met termijnen voor behandeling in hazorg en ggz 

C

C: standaardzorg 

O

O: verbetering symptomen depressie, kwaliteit van leven, sociaal functioneren, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Verbetering zorg voor patiënten met een depressie