Belasting en begeleiding van mantelzorgers die zorg dragen voor een patiënt met dementie en daarnaast werken

ICPC

P70

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Dementie

Publicatiedatum van de richtlijn

April 2020

Onderwerp

Dementie

Korte titel

Belasting en begeleiding van mantelzorgers die zorg dragen voor een patiënt met dementie en daarnaast werken.

Achtergrond

Tijdens de herziening van de NHG-Standaard Dementie hebben we geen aandacht besteed aan de belasting voor mantelzorgers die zorg dragen voor een patiënt met dementie en daarnaast werken. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) merkte tijdens de commentaarronde terecht op dat we geen aanbeveling doen wat betreft de begeleiding van deze groep mantelzorgers. Er is weinig onderzoek naar de effectiviteit van begeleiding van mantelzorgers van patiënten met dementie en dus sprake van een kennislacune.

Uitgangsvraag PICO

P

Mantelzorgers die zorg dragen voor een patiënt met dementie en daarnaast werken

I

Begeleiding (vorm?)

C

Geen begeleiding/huidige situatie

O

Verzuim, kwaliteit van leven, overspanning/burn-out

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationeel onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Mogelijk kunnen we in de volgende herziening van de richtlijn een aanbeveling doen m.b.t. de begeleiding van mantelzorgers die zorg dragen voor een patiënt met dementie en daarnaast werken.