Betrouwbaarheid van het vaststellen van de diagnose dementie met de in de eerste lijn beschikbare diagnostische instrumenten

ICPC

P70

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Dementie

Publicatiedatum van de richtlijn

April 2020

Onderwerp

Dementie

Korte titel

Betrouwbaarheid van het vaststellen van de diagnose dementie met de in de eerste lijn beschikbare diagnostische instrumenten

Achtergrond

De NHG-standaard dementie biedt de Nederlandse huisarts een kader om de diagnose dementie te stellen of daarvoor gericht te verwijzen. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar diagnostiek van dementie door de huisarts zelf, zonder verwijzing naar de tweede lijn. Kwalitatief onderzoek onder huisartsen suggereert dat huisartsen zich het meest zeker voelen over het stellen van de diagnose bij patiënten op (zeer) hoge leeftijd, die geleidelijk cognitief functieverlies vertonen over een langere tijd, met interferentie in het dagelijks leven. Toch is er meer behoefte aan een betere operationalisatie van testen die voor de eerste lijn gevalideerd zijn, waarmee de huisarts de diagnose met voldoende zekerheid zelf kan stellen, of gericht kan verwijzen voor verdere diagnostiek.

Uitgangsvraag PICO

P

Thuiswonende ouderen met verdenking op dementie (ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie).

I

Inzet van al dan niet gestandaardiseerde heteroanamnese (bijvoorbeeld IQCODE), lichamelijk onderzoek, bestaande cognitieve functietesten (MMSE, kloktekentest), evt. aangevuld met andere cognitieve testen die gevalideerd zijn voor de eerste lijn.

C

Verwijzing naar de tweede lijn.

O

Incrementele waarde van elke diagnostische test voor het stellen van de diagnose dementie in de eerste lijn.

Gewenst onderzoeksonderwerp

In de huisartsenpraktijk uitgevoerd diagnostisch onderzoek (met inzet van alle genoemde indextesten en afname van referentietest bij alle deelnemers).

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Beter inzicht in de diagnostische waarde van de belangrijkste beschikbare diagnostische testen voor het betrouwbaar stellen van de diagnose dementie door de huisarts.