Is bij (geïsoleerde?) klachten van het AC-gewricht een intra-articulaire injectie zinvol?

ICPC

L08 L80 L92

Naam van de richtlijn

Schouderklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

2008

Achtergrond

Bij hardnekkige klachten van het AC-gewricht zou een intra-articulaire injectie met corticosteroïd gegeven kunnen worden, gerandomiseerd onderzoek naar de effecten is niet aangetroffen. De werkgroep kan geen onderbouwde richtlijn formuleren.