Bijwerkingen antidepressiva

ICPC

P76

Naam van de richtlijn

Depressie

Publicatiedatum van de richtlijn

27-9-22

Onderwerp

Bijwerkingen antidepressiva

Korte titel

Bijwerkingen antidepressiva

Achtergrond

Bijwerkingen divers, gebaseerd op smpc info. Goed observationeel onderzoek ontbreekt. 

Uitgangsvraag PICO

P

P: volwassen patiënten gebruik van antidepressiva 

I

I:antidepressiva 

C

C:andere antidepressiva, placebo 

O

O:bijwerkingen; misselijkheid, angstklachten, suïcide, seksuele klachten etc. 

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationeel onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Meer inzicht in voorkomen specifieke bijwerkingen van antidepressiva, met als doel betere informatie om keuze voor een bepaald middel te faciliteren