Bloeddrukmeting

ICPC

K49

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2019

Onderwerp

Cardiovasculair risicomanagement

Korte titel

Bloeddrukmeting

Achtergrond

Het is onduidelijk  hoe bloeddrukwaarden vastgesteld met 24- uurs meting, geprotocolleerde thuismeting en 30 minuten meting zich verhouden tot de spreekkamermeting. Bloeddrukmeting in de spreekkamer valt vaak hoger uit dan wanneer er een 24-uurs meting gedaan wordt.

Trefwoorden

Bloeddruk streefwaarde

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten die een bloeddrukmeting krijgen in de huisartsenpraktijk

I

24 uurs bloeddrukmeting, 30 minuten bloeddrukmeting

C

spreekkamermeting bloeddruk

O

stelselmatige verschillen tussen bloeddrukmeetmethoden onderling

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectief vergelijkend onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Wanneer meer duidelijkheid is over hoe een meting van de bloeddruk in de spreekkamer zich verhoudt tot een 24-uurs meting en andere meting kan dit leiden tot aanbevelingen bij diverse methoden.